skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, zveme Vás do naší školy na Den otevřených dveří. Přijďte se…

Karneval

Ve čtvrtek 9.2.2023 jsme prožili krásné dopoledne. Děti měly karneval, na který dorazily…

Cvičení rodičů s dětmi

Od ledna letošního roku probíhá jednou týdně v tělocvičně naší školy cvičení rodičů…

Spolupráce

Snažíme se zapojovat do veřejného života v našem městě a během celého roku spolupracujeme s dalšími partnery

Naše škola leží v sousedství základní školy, se kterou nás pojí velice úzká spolupráce. Pravidelně navštěvujeme “naše” prvňáčky ve škole. Naši předškoláci si před zápisem do školy zkouší v opravdových lavicích “Školu na nečisto”. P. zástupkyně pro 1. stupeň navštěvuje každoročně naši školu a předává rodičům informace o vstupu dětí do ZŠ. Pořádáme také společné kulturní akce jako např. divadelní představení, zahradní slavnosti. Děti ze školy se pravidelně účastní školních akcí, které v průběhu roku pořádá naše škola
Dalším důležitým partnerem je PPP v Teplicích. S pracovnicemi PPP často konzultujeme situace, se kterými máme problémy. Také se každoročně účastní setkání s rodiči dětí před zápisem do ZŠ
Pravidelně spolupracujeme s Plaveckou školou v Teplicích. Tato plavecká škola nám zajišťuje celoroční plavání, které probíhá 1x týdně v plavecké hale ZŠ Maršovská ul. v Teplicích
S dětským oddělením Regionální knihovny v Teplicích organizujeme každoročně pravidelné návštěvy našich dětí
V neposlední řadě patří mezi naše partnery i Dům dětí a mládeže (účast na Sportovní olympiádě, zajišťování náhradního letního provozu) a náš zřizovatel město Teplice (veřejná vystoupení např. vánoční koncerty, zahájení adventu…)
Back To Top