skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025 naleznete zde: přijaté děti - seznam…

Mateřinka

Již tradičně se naše děti zúčastnily nesoutěžní přehlídky mateřských škol "Mateřinky" v teplickém…

Zápis na školní rok 2024/2025

Informace k zápisu na nový školní rok naleznete v záložce PRO RODIČE -…

Spolupráce

Snažíme se zapojovat do veřejného života v našem městě a během celého roku spolupracujeme s dalšími partnery

Naše škola leží v sousedství základní školy, se kterou nás pojí velice úzká spolupráce. Pravidelně navštěvujeme “naše” prvňáčky ve škole. Naši předškoláci si před zápisem do školy zkouší v opravdových lavicích “Školu na nečisto”. P. zástupkyně pro 1. stupeň navštěvuje každoročně naši školu a předává rodičům informace o vstupu dětí do ZŠ. Pořádáme také společné kulturní akce jako např. divadelní představení, zahradní slavnosti. Děti ze školy se pravidelně účastní školních akcí, které v průběhu roku pořádá naše škola
Dalším důležitým partnerem je PPP v Teplicích. S pracovnicemi PPP často konzultujeme situace, se kterými máme problémy. Také se každoročně účastní setkání s rodiči dětí před zápisem do ZŠ
Pravidelně spolupracujeme s Plaveckou školou v Teplicích. Tato plavecká škola nám zajišťuje celoroční plavání, které probíhá 1x týdně v plavecké hale ZŠ Maršovská ul. v Teplicích
S dětským oddělením Regionální knihovny v Teplicích organizujeme každoročně pravidelné návštěvy našich dětí
V neposlední řadě patří mezi naše partnery i Dům dětí a mládeže (účast na Sportovní olympiádě, zajišťování náhradního letního provozu) a náš zřizovatel město Teplice (veřejná vystoupení např. vánoční koncerty, zahájení adventu…)
Back To Top