skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Karneval

Jako každý rok v únoru, tak i letos se děti nemohly dočkat, až…

Oznámení

Vážení rodiče, Rada města na svém zasedání  16.2.2024 potvrdila termín přerušení provozu naší…

Tvoření ze dřeva

Ve středu 17.ledna za dětmi dorazil pan Helis a přivezl s sebou spoustu…

Jídelna

Děti 3 - 6 let

Přesnídávka 10,- Kč
Oběd 24,- Kč
Svačina 9,- Kč
Celý den 43,- Kč

Děti 7 - 10 let

Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 25,- Kč
Svačina 10,- Kč
Celý den 46,- Kč

Cena úplaty (školného)

Výše úplaty za měsíc pro školní rok 2023/2024 činí 580,- Kč
Úplatu platí všechny děti, které nejsou v posledním roce předškolního vzdělávání
Úplata musí být uhrazena každý měsíc i v případě, že je dítě nemocné, na dovolené nebo nechodí do MŠ z jiného důvodu
V době hlavních prázdnin se výše úplaty vypočítává jako poměrná část a platí se individuálně

Pravidla a informace pro platby stravného a školného

Číslo účtu MŠ Na Kopečku: 27-1417050227/0100
Termín odeslání – přesnou částku odesílejte vždy včas s přihlédnutím ke státním svátkům, víkendům, dovolené atd. Platba musí být přičtena na účtu MŠ již 15. den v měsíci !!!
Výše úhrady – dodržujte přesnou částku v kolonce „DOPLATIT“ (platby jsou vyvěšeny na nástěnce cca od 5. do 15. dne v měsíci nebo je najdete v aplikaci MS Teams)
Označení platby – před odesláním si překontrolujte variabilní symbol a do poznámky uveďte jméno dítěte
Variabilní symbol – skládá se z čísla třídy ve které je Vaše dítě umístěno (Motýlkové 1, Dráčkové 2, Broučkové 3) a z přiděleného pořadového čísla
Nevyčerpané stravné – nevyčerpané stravné (při nemoci, chodí po obědě, …) se převádí do následujícího měsíce. Tam je celková částka o nevyčerpané stravné ponížena. Pokud je nevyčerpaná částka rovna nebo vyšší než je stravné v následujícím měsíci, neplatíte nic a v seznamu plateb nejste uvedeni
Cena úplaty (školného) i stravného za měsíc se sčítá a platíte ji dohromady. V tabulce plateb, která se vyvěšuje na nástěnce, nebo v aplikaci MS Teams, je pro Vaši informaci uvedena nevyčerpaná částka z minulého měsíce, cena stravného za aktuální měsíc a celková částka k úhradě včetně úplaty (školného)
Školné (úplata) se platí i v době kdy je dítě nemocné, na dovolené nebo nechodí do MŠ z jiného důvodu. Za školné žádné přeplatky nevznikají
Stravné a školné (úplata) se platí každý měsíc na účet MŠ (číslo účtu viz nahoře), pouze ve výjimečných případech lze zaplatit v hotovosti do 15. dne v měsíci. Na stravné ani na školné nelze vystavit fakturu
Back To Top