skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Koncert v ZŠ Maršovská

Začátkem dubna byly naše děti pozvány do ZŠ Maršovská na koncert. Na hudební…

Den otevřených dveří

Ve středu 24.4.2024 bude v naší školce probíhat Den otevřených dveří od 10.00…

Balónková Evička

Krásný zážitek děti zažily při show s balónky. Evička z balónků vytvořila zvířátka,…

Informace pro rodiče

Kdy do školky?

Děti se scházejí od 6:00 do 8:00 hodin, odpoledne končí provoz v 16:30 hodin
Předávejte dítě paní učitelce ve třídě – neposílejte děti samotné ze šatny
Po dohodě s paní učitelkou lze přijít i po 8. hodině. Stačí nahlásit i telefonicky, nejpozději do 8:00, kdy se uzavírá docházka – stravování. Při pozdějším příchodu dítě převezme školnice (v šatně probíhá úklid)
V poledne je MŠ otevřena v době od 12:30 do 12:45 hodin pro rodiče dětí, které jdou domů po obědě. Prosíme o dodržování tohoto času z provozních a bezpečnostních důvodů
Odpoledne se děti rozcházejí od 14:45 hodin. Od 14:30 hodin se děti pohybují v jídelně a umývárně (zvoňte jen v naléhavých případech)
Děti, které mají povinnou docházku, budou docházet nejméně 4 hodiny

Co s sebou?

Vhodné a kompletně označené oblečení a obuv s přihlédnutím na aktuální počasí, teplotu v MŠ i pohybu dětí při pobytu venku. Označené gumáky a pláštěnku lze uložit v MŠ – informace u paní učitelky
V kapsáři je vhodné připravit dětem náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky a jiné) v přiměřeném množství vzhledem k prostoru
Na začátku týdne označené pyžámko ukládáme do připravených košíčků (nenechávejte jej prosím v kapsáři apod.). Na konci týdne si jej děti odnášejí domů. V případě příchodu dítěte během týdne předejte pyžámko paní učitelce ve třídě
Nedávejte prosím dětem látkové kapesníčky – používáme papírové, které mají děti volně přístupné z důvodu hygieny, ztráty, záměny a podobně
Označený zubní kartáček – nezapomeňte obměňovat

Co si můžete dále ještě přinést do MŠ?

Jednu vhodnou hračku, kterou si mohou děti i případně vzájemně půjčovat. Dohlédněte prosím, aby si ji dítě pravidelně odnášelo domů, zabráníte tím záměně, hledání apod.
Slavíme společně narozeniny dětí (blahopřání, focení na narozeninovém křesle). Lze pohostit i kamarády sladkostmi nebo ovocem podle možností a uvážení rodičů
Pamlsky mohou děti nosit i průběžně. Ukládáme si je do společné dózy a tím se učíme umění rozdělit se s kamarádem
V podzimních měsících mohou děti sbírat kaštany, které odváží pan myslivec zvířátkům

Co budeme platit?

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání činí 580 Kč. Děti, které nastoupí do MŠ do posledního ročníku předškolního vzdělávání (před vstupem na ZŠ) jsou od úplaty plně osvobozeny
Poplatek za stravu dítěte (43 Kč na den a 46 Kč pro sedmileté děti), který se platí měsíčně předem s tím, že jakékoliv změny (přeplatek, …) se provádí následující měsíc
Oba poplatky se hradí bezhotovostně na účet školy (bude Vám předán spolu s variabilním symbolem)
V termínu do 15. dne v měsíci – výše a termíny platby jsou již 1. týden v měsíci vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu a jsou zveřejněny v aplikaci MS Teams
Prosíme o dodržování termínu plateb i v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ

Fond dětí

Na společné úvodní schůzce si rodiče zvolí, zda a v jaké výši si chtějí vytvořit Fond dětí
Z těchto peněz pak platíme v průběhu roku návštěvy kulturních akcí, výlety apod. O hospodaření se vede podrobný záznam, který je přístupný k nahlédnutí
Úhrada se platí bezhotovostně na účet MŠ
Dalším zdrojem příjmů do fondu jsou peníze za sběr kaštanů a jiné

Na co nesmíte zapomínat?

Jakoukoliv nepřítomnost dítěte ve škole omluvit co nejdříve (stačí i telefonicky)
Děti, které mají povinnou předškolní docházku, musí být omluveny do 2 dnů (lze i elektronicky)
Při více než 14ti denní neomluvené nepřítomnosti může ředitelka školy dítě z docházky vyloučit
Nahlásit jakoukoliv změnu údajů, které jste vyplnili v evidenčním listu (adresu a především telefonické spojení i vzhledem k epidemiologické situaci a nutnosti rychlého spojení)
V případě, že dítě bude ze školy vyzvedávat nezletilá osoba, musí rodič (zástupce dítěte) vyplnit písemné pověření

Jak se dozvíte vše o dění v MŠ?

Z fotografií, které Vám pravidelně nabízíme i k prodeji
Z nástěnek a výstavek, které stojí za to pravidelně sledovat. Najdete je v prostoru schodiště, u hlavního vchodu a v šatnách
Z informací od paní učitelek při denním kontaktu ve škole
Přes informační systém MS Teams
A také na těchto webových stránkách skolka-nakopecku.cz

Co uvítáme?

Jakékoliv nápady, jak zpestřit život dětí v MŠ (možnost rodičů ovlivňovat a spolupodílet se na dění v MŠ)
Jakoukoliv pomoc ze strany rodičů (pomoc při údržbě zahrady, drobné opravy, šití, finanční výpomoc při organizování výletů, …)
Spokojené děti a jejich rodiče v naší škole
Back To Top