skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025 naleznete zde: přijaté děti - seznam…

Mateřinka

Již tradičně se naše děti zúčastnily nesoutěžní přehlídky mateřských škol "Mateřinky" v teplickém…

Zápis na školní rok 2024/2025

Informace k zápisu na nový školní rok naleznete v záložce PRO RODIČE -…

Co nabízíme

Atraktivní prostředí

Rodinné prostředí
Samostatná tělocvična
Samostatná jídelna v zimní zahradě
Samostatná lehárna (spí jen mladší děti)

Rozmanité činnosti

Výuka anglického jazyka
Hra na flétny
Výtvarný kroužek (keramická pec)
Cvičení s balančními míči
Výukové programy na interaktivní tabuli
Celoroční plavecký kurz
Cvičení rodičů s dětmi
Cepík – zapojení do projektu o zdravé výživě
Pravidelné návštěvy Regionální knihovny v Teplicích

Další akce

Společné oslavy narozenin – „Narozeninové křeslo“
Drakiáda s rodiči
Podzimní zamykání zahrady s lampiónovým průvodem
Společný táborák s rodiči a zkouškou odvahy „školáků“ – přenocování v MŠ
Účast na sportovní olympiádě MŠ
Zahradní slavnosti v MŠ – př. oslava Dne matek
Loučení s odcházejícími dětmi do školy, formou „Malé maturity“
Karnevalový rej masek, pálení čarodejnic
Oslavy svátku dětí – „Radostný týden“ (každý den překvapení)

Fotokronika o životě v MŠ

Možnost dodání fotografií rodičům

Péče o zdraví

Back To Top