skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, zveme Vás do naší školy na Den otevřených dveří. Přijďte se…

Karneval

Ve čtvrtek 9.2.2023 jsme prožili krásné dopoledne. Děti měly karneval, na který dorazily…

Cvičení rodičů s dětmi

Od ledna letošního roku probíhá jednou týdně v tělocvičně naší školy cvičení rodičů…

Prázdninový provoz

Zákonní zástupci dětí z mateřských škol, kteří požadujete náhradní umístění v MŠ Na Kopečku, si můžete stáhnout žádost o přijetí a s touto vyplněnou žádostí se dostavit k zápisu nebo si můžete vyzvednout žádost přímo u nás v MŠ v den zápisu dítěte k prázdninové docházce a současně ji na místě vyplnit.

S odevzdáním žádosti proběhne zároveň i zapsání dítěte do stavu MŠ. Přijímáme do naplnění kapacity školy.

V den zápisu je nutné uhradit úplatu za vzdělávání a poplatek za stravu a to v plné výši. Přeplatky budou při ukončení docházky nebo v jiném dohodnutém termínu vráceny.

Vyplněné žádosti je nutné předat osobně ve stanovený termín. Na žádosti zaslané poštou nebo předané v jinou dobu nebude brán zřetel. Je nutné ověření a vyjádření ze strany MŠ.

Termín zápisu dne 18.4.2023 6:00 – 8:00 a 15:00 – 16:00 hod.

Žádost o přijetí v době prázdninového provozu (.docx)

14,8 kB

Back To Top