skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, zveme Vás do naší školy na Den otevřených dveří. Přijďte se…

Karneval

Ve čtvrtek 9.2.2023 jsme prožili krásné dopoledne. Děti měly karneval, na který dorazily…

Cvičení rodičů s dětmi

Od ledna letošního roku probíhá jednou týdně v tělocvičně naší školy cvičení rodičů…

Zápis

Elektronický předzápis

Zákonní zástupci mají možnost od 17. 4. 2023 do 21. 4. 2023 využít elektronický předzápis, kde si na webových stránkách předzápisu vyplní elektronickou žádost, kterou následně vytisknou a mohou si tak zarezervovat čas u řádného zápisu

Termín řádného zápisu

Ředitelka Mateřské školy Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice vyhlašuje (po projednání se svým zřizovatelem) zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 v souladu s §34 Zákona 561/2005 Sb. školský zákon
dne 2. 5. 2023 v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin
Místem řádného zápisu bude přízemí budovy mateřské školy – 1.třída. Žádost o přijetí si můžete stáhnout níže nebo vyzvednout přímo v mateřské škole
Zákonní zástupci mají také možnost podat žádost o přijetí v termínu řádného zápisu 2. 5. 2023 v době od 8:00 do 16:00 hodin datovou schránkou (fqqgxyd) nebo e-mailem (msnakopecku@volny.cz)

Doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy

vyplněná žádost o přijetí
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
doklad řádného očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

V současné době připravujeme ve spolupráci se zřizovatelem také elektronický zápis, o kterém Vás budeme podrobněji informovat.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (.pdf)

73,5 kB

Back To Top