skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Koncert v ZŠ Maršovská

Začátkem dubna byly naše děti pozvány do ZŠ Maršovská na koncert. Na hudební…

Den otevřených dveří

Ve středu 24.4.2024 bude v naší školce probíhat Den otevřených dveří od 10.00…

Balónková Evička

Krásný zážitek děti zažily při show s balónky. Evička z balónků vytvořila zvířátka,…

Zápis na letní provoz

ZÁPIS JIŽ PROBĚHL: KAPACITA ŠKOLY BYLA NAPLNĚNA.

Zákonní zástupci dětí  z mateřských škol, kteří požadují náhradní umístění v MŠ Na Kopečku v červenci 2024, si ZDE mohou stáhnout žádost o přijetí. S touto vyplněnou žádostí se dostaví k zápisu. Nebo si žádost vyzvednou, vyplní a odevzdají v den zápisu přímo v MŠ. Zápis proběhne ve čtvrtek 21.3.2024 od 6 do 8 hodin a od 15 do 15.30 hodin do naplnění kapacity školy. V den zápisu je NUTNÉ uhradit úplatu za vzdělávání a poplatek za stravu a to v plné výši. Přeplatky budou při ukončení docházky vráceny. Vyplněné žádosti je nutné předat osobně ve stanovený termín. Na žádosti zaslané poštou, e-mailem nebo předané v jinou dobu NEBUDE brán zřetel. Je nutné ověření a vyjádření ze strany MŠ.

Bc. Lenka Svobodová, řed.školy

přihláška léto červenec 24

Back To Top